จังหวัด สถานี คลื่น ทุกวัน เวลาออกอากาศ
สถานีหลัก กรุงเทพฯ ตชด. เอเอ็ม 576 จันทร์-ศุกร์ 14.30-15.00 น.
  นครสวรรค์ วปถ.9 นครสวรรค์ เอเอ็ม 801 จันทร์-ศุกร์ 08.30-09.00 น.
  เชียงราย สวท. เอฟเอ็ม 95.75 จันทร์-ศุกร์ 19.30-20.00 น.
  เชียงใหม่ วปถ.2 เอเอ็ม 738 จันทร์-ศุกร์ 08.30-09.00 น.
  อุดรธานี ทอ.09 เอฟเอ็ม 104.0 จันทร์-ศุกร์ 08.30-09.00 น.
วิทยุชุมชน          
  นครราชสีมา คริสเตียนเพื่อคนครบุรี เอฟเอ็ม 104.25 จันทร์-ศุกร์ 08.00-08.30 น.
  นครราชสีมา คริสเตียนยอดคน ปากช่อง เอฟเอ็ม 92.0 จันทร์-ศุกร์ 05.30-06.00 น.
 ฟังออนไลน์ แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ เว็บไซต์: febcthailand.com App: Android, iOS จันทร์-ศุกร์ ฟังได้ทุกเวลา