คุณผู้ฟังสามารถฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Android โดยเข้า Google store แล้วค้นหาคำว่า TTBThailand   หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น ทั้ง Android และ iOS


Android
iOS