00
01
02
03
04
05
06

เมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ไปเยี่ยมผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ชื่อคุณทศทิศ ที่ อ.วังม่วง สระบุรี คุณทศทิศได้ร่วมนมัสการพระเจ้า และทีมงานได้หนุนใจด้วยพระคำ พร้อมทั้งอธิษฐานเผื่อในการติดตามพระเจ้าต่อไป