00
01
02
03
04
05
06

การประชาสัมพันธ์และเยี่ยมผู้ฟัง มทบ 31 AM 801จ.นครสวรรค์

22-23 มีนาคม

ณ.ค่ายหางน้ำสาคร จ.ชัยนาท

อ.รัชน์ ผู้ผลิตและดูแลรายการพระคัมภีร์ทางอากาศได้เยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
กับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ แก่พี่น้องคริสเตียนในเครือคริสตจักรสัมพันธ์ เขตภาคกลาง

ได้พบและพูดคุยแฟนรายการประจำจำนวนหลายสิบคน ทั้งที่เคยและไม่เคยติดต่อกับกับทีมงานรายการ

แนะนำให้ฟังรายการพร้อมขอชื่อที่อยู่เพื่อจะติดตาม,หนุนใจขอบทอธิบายพระคัมภีร์จากรายการ
เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการสอนระวีในคริสตจักร

แจกตารางรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ,โปสเตอร์ติดประชาสัมพันธ์ที่คริสตจักร,
บทเรียนทางไปรษณีย์แก่พี่น้องเพื่อจะนำกลับไปบ้าน

มีโอกาสได้พบ อ.ชาร์โร่ เฟรเดอริคล์ อายุ 64 ปี

ท่านบอกว่าเป็นลูกครึ่งเกิดในเมืองไทย คุณพ่อชาวฮอล์แลนด์ แม่ไทยคนภาคใต้

เคยทำงานที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC เป็น Staff รุ่นแรกๆ

ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่จ.ชัยนาท

ฝากอธิษฐานเผื่อ

1.รายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ให้พี่น้องคริสเตียนเขตภาคกลางได้รู้จักและรับฟังรายการเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน

2.ความปลอดภัยการเดินทางและสุขภาพของทีมงานเพราะจะเดินสายออกเยี่ยมเยียนและประชาสัมพันธ์อีกในเขต จ.เชียงใหม่ ,จ.อุดรธานีในเร็วๆนี้