00
01
02
03
04
05
06

ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ทั้ง 3 ท่าน ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ คุณรัตน์กับคุณมะเหมี่ยว ฟังทุกรายการในออนไลน์ และผ่านแอพของ Febc และขอบคุณสำหรับคุณ กาญจนา  ที่เป็นผู้ฟังใหม่ ที่คุณรัตน์และคุณมะเหมี่ยวได้แนะนำให้ฟังรายการทั้งสามีได้สนใจและจะเริ่มฟังรายการของ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจะศึกษาพร้อมบทอธิบาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอย่างมากมายครับ