00
01
02
03
04
05
06

ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 ที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้านหลิ่งกุญชร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีร้องเพลง เล่นเกมส์ ชมละครเวที และแบ่งปันพระวจนะ และแจกวิทยุ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะติดตามรับฟังรายวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศต่อไป